Klasická kresba vrcholné italské renesance

author of the text: František Dvořák, Auguste Rodin, Cennino Cennini
page: 0-0
imprint date: 1952
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 18, (6) obrázky
language: czech
dimensions: 208 x 148

notes:
Další výtvarníci:
Římský mistr poloviny 16.stol,
Benátský mistr z okruhu Giovanni Belliniho,
Benátský mistr z okruhu Paula Veronese,
Benátský mistr prvé poloviny 16.století,
Benátský mistr 16. století,
Boloňský mistr kolem roku 1500,
Florentský mistr 15.století,
Florentský mistr 16.století,
Florentský mistr začátku 16. století,
Italský malíř 1. čtvrtiny 16. století,
Italský malíř poloviny 16. století,
Italský malíř 16. století,
Italský mistr konce 16. století,
Italský mistr 2. poloviny 16. století,
Italský mistr kolem roku 1600,
Italský mistr 1. pol. 16. století,
Janovský malíř 16. století,
Lombardský malíř 16. století,
Severoitalský malíř 16. století,
Toskánský mistr 1. pol. 16. stol,
Umbrijský mistr kolem roku 1500.