O krajinářství

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarné umění (Časopis přípravného výboru svazu československých výtvarných umělců), 1956/03/20, 2, 6,