Výtvarné umění

institution, city
Orbis, tiskařské závody, n.p., Praha