Jan Jemelka: Obrazy, grafika

author of the text: Marie Martykánová
imprint date: 2001
publisher: Slovácké muzeum
type of document: List of Exhibited Works
number of pages: (4 + 2)
language: czech
dimensions: 210 x 150

notes:
V dokumentu vložen dvoulist, obsahující seznam vystavených děl autorových.
K dokumentu přiložen xerox se seznamem autorových vystavovaných prací v rámci výstavy, sestavený Mgr. Marií Martykánovou.