Výtvarné umění

subtitle: Časopis Svazu československých výtvarných umělců
page: 145-192
imprint date: 1959/07/30
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 9
number: 4
number of pages: 48, 4 příloha, obálka (pozn.: 4 strany přílohy nečíslované)
the number of reproductions: 2 b, 42 čb
language: czech
prints: 4300
dimensions: 305 x 235