David

Periodical
published, title (subtitle), page
1955/04/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), s. 122, 123