Jan Knap: Obrazy

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1990/12/18 - 1991/01/13   Jan Knap: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha