Jan Knap: Obrazy

institution, city
Galerie hlavního města Prahy, Praha