Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 2005/04/14
type of document: Periodical
year's volume: 18
number: 8
number of pages: 16
language: czech

notes:
anglické résumé