Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby

imprint date: 1987
publisher: Oblastní galerie Liberec
type of document: Collective Invitation
number of pages: (6)
language: czech
dimensions: 299 x 150