Výtvarná práce

subtitle: 2
page: 0-0
imprint date: 1964/02/29
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 12
number: 2
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 477 x 315