Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

imprint date: 1991/04/18
type of document: Periodical
year's volume: 4
number: 8
number of pages: 16