Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

Work
published, title (subtitle), page
1968   Věž, s. 4
1990   Irské jezero, s. 5
1990   Vítězství železa, s. 5
1990   Pomník, s. 5
1991   V sobě, s. 5