Výtvarná práce

subtitle: 2
imprint date: 1965/03/06
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 13
number: 2
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 310