Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

imprint date: 1998/11/05
type of document: Periodical
year's volume: 11
number: 22
number of pages: 16
language: czech

notes:
anglické résumé