Atelier 69

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1994/07/14, 14-15, 7, 1210-5236