Výtvarné umění

page: 188-241
imprint date: 1964/07/15
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 14
number: 5
number of pages: 54
language: czech