Iskusstvo (SSSR)

subtitle: Z výtvarných časopisů
page: 235-235
imprint date: 1964
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Výtvarné umění,