Výtvarná práce

subtitle: 24
imprint date: 1967/11/30
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 15
number: 24
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 320