obálka: Stanislav Kolíbal a Jiří Schmidt

Výtvarné umění

type of document: periodikum
imprint date: 1970/09/30
year's volume: 20
number: 4
number of page: 54, obálka
dimensions [mm]: 300 x 231
language: český
prints: 3000

notes:
číslováno 149 - 204
francouzské, německé, ruské resumé

Výtvarné umění

obálka: Stanislav Kolíbal a Jiří Schmidt
 

Výtvarné umění

person   born
Kassák Lajos   21. 3. 1887
Tilkovský Vojtěch   18. 8. 1902
Turowski Andrzej   1941

Výtvarné umění

person   born
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925
Schmidt Jiří   12. 11. 1921

Výtvarné umění

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarné umění

page from - to   author of the text   title, subtitle
150 - 153   Tilkovský Vojtěch   Pocta Kassákovi
154   Kassák Lajos   Nové umění patří novému člověku..., Moto Kasákovy Knihy čistoty, 1926
155 - 156   Kassák Lajos   Obrazová architektura, Z manifestu konstruktivismu, Vídeň 1922
156   Kassák Lajos   Krví a černou ohradou jsme obklíčeni...
162 - 176   Bergen Emiel   Georges Vantongerloo
177 - 180   Turowski Andrzej   Teorie unismu Władysława Strzemińského
180 - 188   Strzemiński Władysław   Z myšlenek Wladyslawa Strzeminského
180 - 188   Strzemiński Władysław   Z myšlenek Władysława Strzemińského
189 - 193       Reprodukce z Výstavy mladých 70
194 - 195   Hlaváček Josef   Zenové zahrady a land art, Kronika
196 - 198   Grygar Mojmír   O tzv. situačním umění, Kronika
196 - 198   Beeren Wim   O tzv. situačním umění, Kronika
198 - 204   Zykmund Václav   Jungova škola a výtvarné umění, Kronika

Výtvarné umění

  institution, city, signature, notes  
  C 43909
  T 43909, Stanislav Kolíbal