Ukázky z dobového tisku

subtitle: Kruh kulatější než Giottovo kolo
author of the text: Peter Kováč
page: 0-0
imprint date: 1996
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Výtvarné umění, Zakázané umění II.