Výtvarná práce

subtitle: 10
imprint date: 1968/06/08
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 15
number: 10
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 315