Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2009 leden - únor - březen

author of the text: Ludvík Ladislav Ševeček, Radomíra Sedláková Valterová, Marie Rakušanová, Jiří Jůza, Bohdana Rywiková, Gabriela Pelikánová
imprint date: 2008
publisher: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
type of document: Program
number of pages: (16)
the number of reproductions: 7 b
language: czech
dimensions: 99 x 209