Slavnostní večer na počest 50. výročí založení SČUG Hollar

group
Sdružení českých umělců grafiků Hollar