Slavnostní večer na počest 50. výročí založení SČUG Hollar

institution, city
Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
Klub školství a kultury ROH, Praha