Slavnostní večer na počest 50. výročí založení SČUG Hollar