Feriální divadelní festivaly

subtitle: Výtvarná a literární praxe v umělecké sezoně
page: 107-107
imprint date: 1994
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Výtvarné umění, B.K.S.