Život

subtitle: List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu
page: 17-32
imprint date: 1935/11
publisher: Výtvarný odbor Umělecké besedy, Umělecká beseda
type of document: Periodical
year's volume: 14
number: 2
number of pages: (2), 16, (2)
the number of reproductions: 15 čb, 1 b
language: czech, french
dimensions: 298 x 208

notes:
Redakce Vladimír Holan a Karel Šourek s redakčním kruhem: Josef Čapek, Václav Rabas, Vlastimil Rada, Josef Šíma a Vojtěch Tittelbach