Život

subtitle: List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu
page: 25-44
imprint date: 1936/11
publisher: Výtvarný odbor Umělecké besedy, Umělecká beseda
type of document: Periodical
year's volume: 15
number: 2
number of pages: (2), 20, (2)
the number of reproductions: 18 čb, 1 b
language: czech
dimensions: 300 x 210

notes:
Redakce Vladimír Holan a Karel Šourek s redakčním kruhem: Josef Čapek, Václav Rabas, Vlastimil Rada, Josef Šíma a Vojtěch Tittelbach