Giorgio de Chirico se vrátil

subtitle: Život
author of the text: -ab-
page: 136
imprint date: 1934
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu

notes:
-
Giorgio de Chirico se vrátil. Malíř, kterého kdysi přivítal nadšeně Apollinaire ve své básnicky výtvarnické společnosti, již připomínáme na jiném místě, se vrátil nedávno do Paříže po delším pobytu v cizině, či lépe mimo Paříž. Jeho pobyt ve vlasti, Itálii, změněné ovšem od doby, kdy se Chirico vydal na dobytí Paříže, jej neuspokojil. Ze své cesty však přivezl velké překvapení: maluje krajiny, o nichž v Paříži prohlásili, že jsou od Chirica něčím naprosto neočekávaným. „Nejúžasnější malíř své doby,“ jak mu říkal právě Apollinaire, našel tedy na své neklidné cestě mimo Paříž nové. O jeho hledání se zmínily zajímavě také římské listy. Ty hledají nejdříve jiný účel jeho cesty; touhu poznati novou Itálii, ovšem jenom částečné právem. Chirico totiž odjel z Paříže nejdříve do Florencie, ale jeho dekorace pro operu „Puritáni“ byly odmítnuty kritikou i obecenstvem. Stejně s velkou freskou pro palác výtvarného umění v Miláně neměl mnoho štěstí u kritiky. V nové Itálii tedy nepochodil, ale je spíše jisté, že hledal něco jiného než novou Itálii. Pobyl ještě během téhož roku krátce v Curychu, potom zase v Miláně a konečně v Římě, odkud se vrátil do Paříže podle slov pařížského kritika proto, že „pokládá za nutné žíti se svými novými myšlenkami ve vhodném prostředí, kterým je pro něho Paříž“. Není nezajímavé, že při tom vzpomněli v Paříží také jeho úspěchů, kterých tam dosáhl. Jeho ceny stoupaly přímo závratným tempem, takže si Chirico pro své přečetné zákazníky maďarské, belgické a severoamerické musil zaříditi celou školu rubensovské metody pracovní. Vyřizoval zakázky s pomocí několika žáku. Neříkám, že jeho pařížský návrat má také za důvod naději na podobny úspěch, již proto, že i u jiných italských malířů jako Prampoliniho, Campigliho se vyskytla potřeba odejíti z Paříže za hledáním sebe, či Itálie či nového? Chirico se vrátil první a skutečně našel.