Cézanne a politika

subtitle: život
page: 162
imprint date: 1933
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu