Jan Zrzavý o svém díle / Předneseno v čsl. rozhlasu dne 15./XII. 1934

author of the text: Jan Zrzavý
page: 40-43
imprint date: 1935
type of document: Subordinate Document
the number of reproductions: 4 čb
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu