Skupina Umělecká beseda

person, born, notes
Kotík Jan 4. 1. 1916, grafická úprava