Inkompabilita téměř samozřejmá

subtitle: Život
author of the text: KŠK
page: 147-148
imprint date: 1935
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu