Důkaz pro zveřejnění

subtitle: Život
author of the text: šk
page: 194-194
imprint date: 1936
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu