Mistř Třeboňského oltáře

subtitle: Pokus o genesi jeho tvorby v českém výtvarném a duchovním prostředí doby Karla IV.
author of the publication: Helena Přibíková
imprint date: 1972
publisher: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
type of document: Dissertation
number of pages: 112, 10 - bibliografie
language: czech

notes:
2 fotografické přílohy
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 556