Architektura žebravých řádu v Čechách a na Moravě do konce 1. třetiny 14. století

person, born
Benáková Helena