Architektura žebravých řádu v Čechách a na Moravě do konce 1. třetiny 14. století

institution, city
Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha