Grigorij Musatov

author of the publication: Jaroslav Mráz
imprint date: 1975
publisher: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
type of document: Dissertation
number of pages: 123
language: czech

notes:
svazek 2. - 82 foto. příloh
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 557