Iconologie Cesara Ripy a alegorie v českém barokním umění

author of the publication: Michal Šroněk
imprint date: 1976
publisher: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
type of document: Dissertation
number of pages: 130
language: czech

notes:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 557