Čechy a klasicismus

subtitle: Poznámky k otázkám slohu a architektury
author of the text: Oldřich Stefan
page: 90-102
imprint date: 1944
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře