Československo - sovětská výtvarná vzájemnost meziválečného období

author of the publication: Milan Vašíček
imprint date: 1978
publisher: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
type of document: Dissertation
number of pages: 126
language: czech

notes:
svazek 2. - I - XXVII.
svazek 3. - obr. příl. nestr.
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 558