Česká práce o Giottovi

subtitle: Život (Recenze)
author of the text: o. s.
page: 63-63
imprint date: 1946
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu