Báseň Michela Angela, v níž líčí sebe samého, zestárlého a nemocného

author of the text: Michelangelo Buonarroti
page: 83-84
imprint date: 1946
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu