Jan Kryštof Handke

subtitle: Malířske dílo
author of the publication: Jan Krampl
imprint date: 1971
publisher: Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
type of document: Dissertation
the number of reproductions: 207
language: czech

notes:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne z let 1971 – 1982, Umění 1984 (32), č. 6, s. 559