Anketa o Moderní galerii

subtitle: Kronika
author of the text: Rs.
page: 90-102
imprint date: 1921
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, Výtvarný sborník

notes:
Na otázky odpovídají i spolky: (nepřipojeno)
K. V. U. ALEŠ v Brně,
KOLIBA, obec umělecké tvorby na Moravě,
KRUH výtvarných umělkyň v Praze,
S. V. U. Mánes.