Život

subtitle: Výtvarný sborník
imprint date: 1931
publisher: Výtvarný odbor Umělecké besedy, Umělecká beseda
type of document: Periodical
year's volume: 10
number of pages: 128, obálka
the number of reproductions: 68 čb
language: czech
dimensions: 293 x 212

notes:
Redakce Václav Rabas
Francouzské resumé