Mexický film jako prostor různorodého pohybu

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Labyrint revue (Prostory pro život), 2002, 11- 12, ,