Grafické dílo Františka Bílka, knižní grafika

author of the publication: O. Trnková
imprint date: 1982
publisher: Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
type of document: Dissertation
number of pages: 109
language: czech

notes:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne z let 1971 – 1982, Umění 1984 (32), č. 6, s. 561