Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture

institution, city
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)